Gastheren kalender

 

 

Aandachtspunten gastheren

1. De kantine wordt zaterdags tussen 8.15 en 8.30 en zondags om 9.00 (zolang de mini’s spelen) en anders om circa 10.00 uur geopend door een van de kantinemedewerk(st)ers. Zondags is de eerste wedstrijd pas om 11.00 uur. De gastheer hoeft dan niet eerder dan circa 10.15 aanwezig te zijn.

2. Hang je foto en naam in het bord in de gang achter de hoofdingang.

3. De sleutelbos voor de gastheer hangt in het sleutelkastje in de keuken (aan de bos van de kantinemedewerk(st)er zit een sleuteltje van dit kastje).

4. Sleutelbos gastheer:
Speciale sleutel (einde zwart plastic). Die sleutel past op de toegangsdeur van de kleedkamers, op alle kleedkamers (1 t/m 12), op de scheidsrechterruimtes A t/m D, op het oude materiaalhok (ingang tegenover de deur kantine/kleedkamers; daarin ook de kast met tassen reservekleding en een reserve ballenpomp), het nieuwe materiaalhok (ingang aan de buitenkant van de nieuwbouw; daarin de hoekvlaggen en ballenpomp).
Twee Lips-sleutels voor de kleedkamers 13 en 14 (aangebouwd achter het clubgebouw van Helios) (zelden of nooit nodig op zondagen). Een sleutel van het toegangshek (voor noodgevallen – ambulance).
Een speciale sleutel (geheel metaal) die past op de lattendeur van de fietsenstalling van de JP Thijsse (er gaat nog wel eens een bal richting het schoolplein).

5. Ballenpomp:
De ballenpomp staat in het nieuwe materiaalhok. Achter een geplastificeerd kaartje zitten reservenippels. Mocht de pomp niet werken kijk dan of de stekker er wel in zit.

6. Scheidsrechters / sleutels kleedkamers / fluitjes:
Er zijn vier ruimtes A t/m D. De sleutels, met daaraan een houten klos, hangen in het wedstrijdsecretariaat, en kunnen desgewenst aan de scheidsrechters worden vertrekt (zaterdags alleen aan de KNVB –scheidsrechters). Ook hangen daar de sleutels van de kleedkamers; op zaterdagen niet verstrekken (m.u.v. 1e elftal); op zondagen terughoudend reageren (voor waardevolle spullen zijn er immers kluisjes in de gang bij de wc’s).
Gaarne de scheidrechter van het eerste in overleg met het bestuur vóór en na de wedstrijd en in de rust opvangen/begeleiden.

Hoekvlaggen vind je in het nieuwe materiaalhok (meteen rechts van de ingang); als je tijd genoeg hebt kan je die zelf plaatsen en anders bij de ingang van de velden waarop wedstrijden zijn gepland, vier vlaggen neerleggen.

7. FCC- en sponsorvlaggen ophangen: aan de voorgevel van de kantine vier kleine vlaggen die aan stokken zitten, bevestigen; ze staan achter de deur van het secretariaat. Aan de masten vóór de kantine en naast het boardingveld losse vlaggen bevestigen; die zitten in een doos in de rechterkast van het secretariaat. Als het eerste thuis speelt de vier sponsorvlaggen aan de masten langs het A-veld bevestigen; die zitten ook in een doos in de rechterkast van het secretariaat.

8. Grensrechtervlaggen vind je in de kast naast het bureau in het wedstrijdsecretariaat (de leider van het FCC-team weet die wel te vinden).

9. Reservekleding: per categorie (pupillen, junioren, senioren) zijn er tassen met reservekleding beschikbaar (alleen shirts). Die tassen staan in de niet afgesloten kast, direct links in het oude materiaalhok (ingang tegenover de deur kantine/kleedkamers). De regels voor gebruik staan op de deur (de gebruiker daarop te wijzen s.v.p.).

10. Denk aan een consumptie voor de scheidsrechter (vóór de wedstrijd en in de rust).

11. Als het eerste thuis speelt vlak voor de wedstrijd fietsen, brommers e.d. van het looppad tussen de kleedkamers en het veld verwijderen.

12. Limonade en thee voor in de rust wordt verstrekt via het luik/loket aan het einde van de gang van de kleedkamers links (zal meestal klaar staan en anders even bellen).

13. Na de rust zonodig de houten limonadebekerhouders en theepotten enz. verzamelen en bij het loket zetten.

14. Op strategische momenten de kleedkamers en douches inspecteren of die nog redelijk schoon en “onbeschadigd” zijn (zonodig vriendelijk corrigerend optreden).

Loop ook regelmatig een inspectierondje langs de velden en kijk of het toegangshek aan het begin van het terrein nog dicht zit.

15. Indeling kleedkamers en velden:

Het wedstrijdprogramma, de indeling van de kleedkamers en de velden hangt in het mededelingbord, rechts van de ingang van de kleedkamers en voor het raam van het wedstrijdsecretariaat. De indeling van de velden is gebaseerd op afspraken over het gebruik met de Gemeente. Erop toe te zien dat van de indeling van de velden niet wordt afgeweken (met name de velden 1 en op zondagen ook 2 genieten een “beschermde” status). Meent een team geen boodschap te hebben aan de indeling, dan dit te corrigeren (zonodig een bestuurslid waarschuwen).

De indeling van de kleedkamers geeft zaterdags nog wel eens wat problemen (dubbele bezetting); zondags meestal niet. Vindt een gastheer het goed dat wordt afgeweken van de indeling, dan zal dat in de meeste gevallen leiden tot problemen in de volgende speelronde. Dus, als het even kan, niet wijzigen, zonodig moet een wedstrijd maar wat later beginnen.

16. Begint een wedstrijd om wat voor reden ook tenminste een kwartier later dan gepland, dan dit s.v.p. doorgeven aan het kantinepersoneel, dit in verband met de theevoorziening in de pauze.

17. Wedstrijdformulieren: vanaf de D-pupillen moet er vóór de aanvang van de wedstrijd een digitaal wedstrijdformulier worden ingevuld via sportlink. Indien sportlink niet bereikbaar is, dan moeten er papieren formulieren worden ingevuld. Die formulieren liggen naast de computer.

18. Mocht de scheidsrechter de passen onder zich willen houden, dan kunnen die worden opgeborgen in een van de kluisjes.

19. Lekke bal enz: geen nieuw materiaal verstrekken, maar verwijzen naar de materiaalman (Gerard Travnicek).

20. Muziek buiten (te bedienen vanuit het wedstrijdsecretariaat): zonodig geluid laten temperen en tijdens wedstrijden uit (er is altijd wel iemand die er verstand van heeft).

21. AFSLUITEN:

Zijn alle hoek- en andere vlaggen van de velden verwijderd ?

Zijn de deuren van de kleedkamers afgesloten, idem aan de buitenkant de kleedkamers 9 t/m 12 (nieuwbouw) en 13 / 14 (bij Helios) ?

Is de deur naar het materiaalhok (nieuwbouw) afgesloten ?

Niet vergeten de gastheer-sleutelbos terug te hangen in het sleutelkastje !!