Bestuur-commissies

Bestuur FC Castricum

Voorzitter
Wim Beukers
Telefoon: 0251-653631 / 06-29570763
E-mail: voorzitter@fccastricum.nl
Vice-voorzitter
Peter van Splunter
Telefoon: 06-31041625
E-mail: pcvansplunter@hotmail.com
Penningmeester
Marc Huis
Telefoon: 06-13484184
E-mail: penningmeester@fccastricum.nl
Secretaris
Willem Jobse
Telefoon: 06-49934551
E-mail: secretaris@fccastricum.nl
Bestuurslid jeugd
Arthur Oosthoek
Telefoon: 0251-657425 / 06- 14843932
E-mail: arthur@regiovoetbalmagazine.nl
Algemeen bestuurslid
Bert Visser
Telefoon: 06-52298044
E-mail: visserab@ziggo.nl
Bestuurslid voetbaltechnisch
John Wulp
Telefoon: 06-22807227
E-mail: info@wulp.nl

Functionarissen

Consul
Jan Lute
Telefoon: 06-40361887
E-mail: jan.lute@hotmail.nl
Ledenadministrateur
Ben Hamaker
Telefoon: 0251-657185
E-mail: ledenadministratie@fccastricum.nl
Vertrouwenspersonen
Jelle Naber
Telefoon: 0251-652242
E-mail: jellenaber@netscape.net
Nataly de Wit
Telefoon: 0251-652781
E-mail: nddewit@tiscali.nl
Wedstrijdsecretarissen
Senioren: Rein Jobse
Telefoon: 0251-658280
E-mail: wedstrijdsecretaris@fccastricum.nl
Jeugd: Albert Bras
Telefoon: 0251-658694
E-mail: albertbras@ziggo.nl

Commissies en voorzitter

Accommodatiecommissie
Jan Lute
Telefoon: 06-40361887
E-mail: complexbeheerder@fccastricum.nl
Evenementencommissie
Sandy Klaver
Telefoon: 06-20493564
E-mail: sandyklaver@msn.com

De evenementencommissie houd zich vooral bezig met het organiseren en ondersteunen van evenementen en activiteiten binnen onze club.
De evenementencommissie organiseert bijvoorbeeld het Slotweekend, Bingo, Disco, het Sinterklaasfeest, het Paasfeest, de Nieuwjaarsreceptie, het Jubileumfeest en ondersteunt bij vele andere evenementen zoals de Medewerkersavond, het Kerstzaalvoetbaltoernooi, Open dag, Schoolvoetbal, het Jeugdtoernooi, de Voetbalveiling, alle jeugdactiviteiten, enz.

Taken: het opstellen van de evenementenkalender, het organiseren van bestaande activiteiten, het ondersteunen van evenementen, het ontwikkelen van nieuwe evenementen, bijhouden van draaiboeken, werven van nieuwe commissieleden, aanvragen van vergunningen/ontheffingen voor evenementen
Jaarlijks (van januari tot januari) verleent de gemeente Castricum ons zes ontheffingen voor het sluitingsuur. De evenementencommissie probeert deze zo eerlijk mogelijk te verdelen.

De evenementencommissie wil graag activiteiten verzorgen voor alle leden van jong tot oud en staat altijd open voor suggesties en ideeën. Ook zijn nieuwe ( ondersteunende) leden natuurlijk altijd van harte welkom.

Leden van de evenementencommissie zijn:
Voorzitter: Sandy Klaver
FCC Events: Nancy Zwiers, Johan Zeilstra en Wilma Kuijs
Jeugdevenementen: Danielle Jordan
Ondersteunende leden: Ilse Zeilstra

Jeugdcommissie
Arthur Oosthoek
Telefoon:
E-mail: arthur@regiovm.nl

De jongste voetbalvereniging van Castricum heeft als doel om voor alle groepen pupillen en junioren de mogelijkheid te bieden voor prestatieve en recreatieve beoefening van de voetbalsport.
Het jeugdlid staat hierbij uiteraard op de eerste plaats. Die moet zich thuis voelen in de vereniging en zijn hobby met veel plezier in een jeugdteam kunnen beoefenen.

Lees alles over de FC Castricum jeugdafdeling.

Kantinecommissie
Willie Travnicek
Telefoon: 0251-654131
E-mail: w.travnicek@hotmail.com

De kantine wordt gerund door vrijwilligers. Aangezien de vereniging groot is en op zaterdag en zondag voetbalt zijn er heel veel vrijwilligers nodig. Er zijn dan ook continu mensen nodig. Er wordt gewerkt met een vierweeks rooster, zodat elke vrijwilliger eens in de vier weken een dagdeel staat. De dag is in drie dagdelen verdeeld en we werken met groepen van vier à vijf personen. De kantinecommissie bestaat uit vijf medewerkers en zij maken het rooster, verzorgen de inkoop en zijn de vraagbaak voor medewerkers. Eveneens verleent de kantinecommissie haar medewerking aan evenementen.

Als kantinemedewerker zorg je voor de limonade/thee in de rust van de voetbalwedstrijden, als mede alle voorkomende werkzaamheden rond de verkoop van drinken en versnaperingen. Als dank voor de inzet tijdens het lopende seizoen worden de vrijwilligers uitgenodigd voor een gezellige medewerkersavond.
Wilt u hier ook bij zijn, dan moet u beschikken over een goed humeur met daarnaast eens in de vier weken een paar uur tijd en de bereidheid om de handen uit de mouwen te steken.

Voor verdere informatie kunt u bellen naar:
– Willie Travnicek, tel. 0251 65 41 31
– Irma Blaasse , tel. 0251 672332

PR- en websitecommissie
Vacant
Telefoon: –
E-mail: pr@fccastricum.nl

De PR- en websitecommissie heeft als doel om het nieuws van FC Castricum te presenteren binnen en buiten de vereniging.
De volgende taken worden daarbij onderscheiden:

Nieuws aanleveren
Om een goed beeld te kunnen geven van wat er speelt in de vereniging werkt de commissie samen met de verschillende commissies, maar ook de individuele leden voor het aanleveren van nieuws. Wij doen daarom een beroep op iedereen die nieuws heeft dat interessant kan zijn om te delen om dit aan te leveren via pr@fccastricum.nl.

Sponsorcommissie
Hans de Koning
Telefoon: 06-53283625
Contact: sponsoring@fccastricum.nl

De sponsorcommissie houdt zich bezig met reclame, advertenties en sponsoring.
Lees voor de mogelijkheden verder bij het item “adverteren”.

Contactpersonen:
Hans de Koning: Voorzitter
Menno Admiraal: werving
Dolf Vogelzang: Financieel beheer
Vacant: Secretariaat
René Hoogenboom: Gewoon lid + werving
Paul Wendt: Gewoon lid – Kledingfonds administratief en uitvoerend
Vacant: Diverse mogelijkheden

Toernooicommissie

De toernooicommissie van FC Castricum  organiseert jeugdtoernooien voor de jeugd van FC Castricum. Over het algemeen zijn dat de volgende toernooien: Regio cup O19 en O18, het kerstzaalvoetbaltoernooi, het schoolvoetbaltoernooi, het minitoernooi en het Klaas Peijs jeugdtoernooi. Deze commissie bestaat uit de volgende mensen: Pierre (voorzitter), Ingrid, Nicole, Theo, Rob, Jan en Judith. Mocht u een vraag hebben over één van deze toernooien stuur dan een mail naar toernooicommissie@fccastricum.nl

De organisatie van het Johanna’s Hof U11-Top Tournament ligt o.a. in handen van Albert Bras (albertbras@ziggo.nl), voor vragen hierover graag contact opnemen met hem. Tevens gaat Albert ook over de uittoernooien voor de FC Castricum teams, dus mocht u FC Castricum-teams willen uitnodigen voor een toernooi bij uw vereniging stuur dan graag een mail naar hem.

Veilingcommissie
Marcel Klaver, voorzitter
06-26368586
Petra Uittenboogaard, website
06-52779687
veiling@fccastricum.nl

De afgelopen jaren zijn er fantastische bedragen binnengekomen tijdens de veiling. Hierdoor kan de veilingcommissie een aantal goeie projecten voor de club ondersteunen, sommige projecten zijn al gerealiseerd en sommige projecten staan nog in de planning, hier enkele voorbeelden waaruit blijkt hoe belangrijk deze veiling is voor onze club:
Tassenrek in de hal bij de kantine
Speeltuintje jeugd
Scorebord veld 1
Terrasmeubilair
Picknictafels
Doeltjes voor de jeugd
Verbouwing keuken
Opknappen wedstrijdsecretariaat
Opknappen veld 1 w.o.:
Hekken veld 1
Tribune veld 1
Tribune borden veld 1
Ondersteunen activiteiten in het Jubileumjaar

De veilingcommissie is er trots op dat we d.m.v. een financiële ondersteuning ook goede doelen kunnen ondersteunen, elk jaar zoeken wij naar een goed doel die een deel van onze opbrengst ontvangt.

De huidige veilingcommissie bestaat uit:
Marcel Klaver, Fred Peijs, Nancy Zwiers, Kees Kuijs, Petra Uittenbogaard, Ilse Zijlstra en Wilma Kuys.

Voetbaltechnische commissie
Maarten Jurrjens
Telefoon: 06-11790071
E-mail: maartenjurrjens@gmail.com

Het doel van de VTC is om het beleidsplan(2013-2018) tot uitvoer te brengen.
De VTC richt zich op allerlei zaken die met het voetbal te maken hebben.
De VTC is in eerste instantie verantwoordelijk voor het prestatief gerichte deel van de vereniging.
Voor het recreatieve deel van de vereniging is de VTC een spreekbuis voor trainers, spelers en leiders.
De VTC geeft advies aan het bestuur. Het technisch beleid dient garant te staan om het voetbal op een hoger niveau te brengen, het verbeteren van de voetbalkwaliteiten, waardoor ook de teamprestatie beter wordt.
Het technisch beleid dient vooral eenduidig te zijn en geldt voor de hele vereniging.
Hierbij geldt dat er geen verschil moet zijn tussen senioren en jeugd.
Tevens dient het technisch beleid een wezenlijke bijdrage te leveren aan het bijstellen van de cultuur van de vereniging.

Vooral de selectietrainers en leiders hebben een belangrijke invloed om de gewenste cultuurkenmerken te versterken zoals :
o betrokkenheid verbeteren van selectiespelers
o het optimaliseren van discipline en
o het bevorderen van sportief gedrag.
De VTC vergadert elke 1e dinsdag van de maand.

De leden van de commissie zijn:

Maarten Jurrjens : voorzitter
Michel Dalmolen : onderbouw jeugd
John Buijnsters : bovenbouw jeugd
Etienne Slagman : selectie / spelersraad
Bart Kuijs : selectie / spelersraad
John Wulp : overige senioren / bestuurslid technische zaken
Iris Groot : meisjes en vrouwenvoetbal

Bas Naber woont als extern adviseur de vergaderingen van de VTC bij.

Werkgroepen en voorzitter

Werkgroep kleding

Voor informatie over kleding en het kledingfonds kun je contact opnemen via kleding@fccastricum.nl.
De uitvoering van het kledingfonds ligt in handen van Gerard Travnicek en Marco Femer.
Werkgroep leefregels
Nataly de Wit
Telefoon: 0251-652781
E-mail: natalydewit@gmail.com
De werkgroep leefregels is opgericht om er voor te zorgen dat kinderen met plezier en in een veilige omgeving bij FC Castricum voetballen. We hebben 6 leefregels opgesteld, deze zijn verwerkt in een teamcontract die de kinderen aan het begin van het voetbalseizoen uitgelegd krijgen en ondertekenen. De ervaring leert dat met duidelijke afspraken het pesten minder wordt.

• Wees aardig voor elkaar, gedraag je sportief;
• Luister goed, afspraak is afspraak;
• We zijn bij FC Castricum om elkaar te helpen;
• Schelden, spugen en slaan doen we hier niet.
Schoppen doen we alleen tegen de bal;
• Doe altijd je best, accepteer fouten;
• Wees zuinig op je spullen en die van een ander.

Het kan gebeuren dat het niet goed gaat met een kind of team. De leider zal met het kind in gesprek gaan.

Blijft er sprake van onaangepast gedrag dan onderneemt de club de volgende stappen:
1) Waarschuwing door leider / trainer;
Aanspreken speler.
2) Bij herhaling een Time Out;
Gesprek over het gedrag en wat we verwachten van de betreffende speler.
3) Gesprek met ouders en kind;
Samen kijken hoe we het probleem kunnen oplossen en welke afspraken we kunnen maken.
Blijkt dit niet te werken dan gaan we over tot stap 4.
4) Waarschuwing gevolgd door een afgesproken straf.

De Coördinator zorgt voor de rapportage van de waarschuwingen en hij nodigt de ouders/speler/speelster uit voor een afspraak met de leiders en als dit nodig is een lid van de jeugdcommissie.
Natuurlijk is het voor de leiders niet altijd mogelijk om al het gedrag waar te nemen. Mocht u als ouder horen dat uw kind of een ander kind problemen heeft op de club neem dan altijd contact op met de leider van het betreffende kind.

 

Inmiddels heeft FC Castricum het KNVB respect logo.
Een club krijgt het logo als het aan de volgende voorwaarde voldoet:
– Positief bezig zijn met respect en sportiviteit;
– Duidelijke regels voor de leden;
– Initiatieven tonen om respect te verbeteren.

Respect

Werkgroep vrijwilligers
 E-mail: vrijwilligers@fccastricum.nl

Vrijwilligers zijn de kurk waar de vereniging op drijft. Bij FC Castricum zetten al veel mensen met plezier in om de vereniging draaiende te houden. Wij zijn zuinig op de vrijwilligers en willen voorkomen dat een kleine groep mensen het grootste deel van het werk doet. Hier geldt het adagium ‘Vele handen maken licht werk’.

Om dat vorm te geven zijn alle junioren en senioren verplicht om per jaar een aantal taken uit te voeren. Daarnaast ben je ook van harte welkom om regelmatiger een bijdrage te leveren. Denk bijvoorbeeld aan een kantinedienst (1 keer per maand), een jeugdwedstrijd fluiten (1 keer per week) of optreden als gastheer (1 keer per maand). En natuurlijk zijn er nog veel meer taken te vervullen.

De werkgroep vrijwilligers ondersteunt de commissies bij het werven van vrijwilligers. Lijkt dit je een leuke bezigheid, stuur dan een e-mail naar vrijwilligers@fccastricum.nl.