Algemene ledenvergadering

Woensdag 31 mei om 20:00 is de algemene ledenvergadering (ALV). Op de agenda staan de volgende punten:

– Mededelingen
– Voordracht Bert Visser als algemeen bestuurslid
– Ontwikkelingen Noord-End
– Vrijwilligersbeleid
– Stand van zaken Kunstgrasveld
– Benoemen leden kascontrole commissie
– Voorstel herinrichting (lees sfeerverbetering) kantine

Bij verhindering, vragen en/of opmerkingen kunt dit aan de secretaris laten weten, secretaris@fccastricum.nl

Het bestuur.